Instanties die verwijzen

De volgende instanties verwijzen door naar onze stichting.

ACT, Argos, BCT, Blijfgroep, BZW Team Haarlem, Care Express, Diaconie Protestante Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlem dienst Werk en Inkomen, GGZ inGeest, GGD Kennemerland Gunningschool, Huis en Haard, Huiskamer voor Nederlandse Vluchtelingen, Humanitas Zuid Kennemerland, Informatie Steunpunt (ISD)  lees verder > 

Openingstijden

Elke vrijdag is de opslag tussen 9:00 en 11:00 uur open voor uitgifte en aanbreng van goederen. Het telefoonnummer van de stichting Haarlemmers voor Haarlemmers is  06 282 33 860

Tijdens de overige dagen houde de vrijwilligers zich bezig met het bezorgen en ophalen van goederen.

Verleende diensten september 2015

verleende diensten augustus 2015

verleende diensten juni 2015

VERLEENDE DIENSTEN MEI 2015

verleende diensten maart 2015

verleende diensten april 2015

VERLEENDE DIENSTEN MAART 2015

totalen verleende diensten 2014

verleende diensen februari 2015